TIETOA MEISTÄ

Ammattitaidon perusta

Viranomaisille tarjoamme koulutusta ja konsultaatiota taktisen toiminnan eri osa-alueiden kehittämisessä ja ylläpidossa. T4F Finland tuottaa koulutuspalveluita kotimaisille turvallisuusviranomaisille.

Olemme luotettava kotimainen toimija, jonka kaikki kouluttajat ovat työskennelleet virkamiehinä kenttätasalla puolustusvoimissa ja toimineet yhdessä ja kouluttaneet laajasti viranomaisia virkatyössään.

 

Koska tilaavan organisaation käyttötarkoitukset, varusteet ja koulutustaso eroavat, huomioimme nämä seikat koulutuksen suunnittelussa; koulutukset räätälöidään tilaavan organisaation tarpeen, toimintaympäristön ja varustuksen mukaiseksi.

Ampumakoulutuksemme on kehitetty vastaamaan taktisen toiminnan vaatimuksia. Tarjoamme sekä perus- että jatkokoulutusta pistoolilla ja kiväärillä. 

 

Taktisen koulutuksen räätälöimme tarpeen mukaiseksi. Voimme tuottaa joko peruskoulutusta tai konsultoida olemassa olevaa tekniikkaa. Nykyisen toimintamallin kehittämisessä pyrimmekin tuomaan mukaan yhtälöön T4F:n kokemukseen perustuvia keskeisia huomioita taktisen maailman lainalaisuuksista.

Yrityksille tarjoamme tukea tuotekehityksessä ja koulutuksessa sekä konsultoimme toimialaamme liittyvissä asioissa. Toimimme myös elokuva-alalla taktisen toiminnan konsultteina. T4F:n kautta voidaan järjestää elokuvien toiminnallisiin kohtauksiin avustajia, joiden ammattilaistausta vahvistaa tuotannon toiminnallisten osioiden uskottavuutta.

 

Tuotannot: Sorjonen ja muraalimurhat (2021), Helsinki-syndrooma (2021). 

 

Yhteistyökumppanit: C.P.E, Uronen Presicion ja Silent Steel.

Reserviläisille tarjoamme monipuolisia koulutuspalveluita aina luennoista, ampumakoulutuksiin sekä taktisen toiminnan harjoitusviikkoihin. Asiakkainamme on sekä reserviläisjärjestöjä että yksittäisiä reserviläisiä.

 

Yhteistyötä teemme mm. Laskuvarjojääkärikillan, Sotilaspoliisikiltojen, Akateemisen maanpuolustusyhdistyksen ja muiden reserviläisyhdistyksien kanssa. Toimimme myös Virossa yhteistyössä Kaitseliitin kanssa. 

T4F Finland on suomalainen yritys, joka tarjoaa viranomaisille ja reserviläisille mahdollisuuden kehittyä taktisessa toiminnassa tiedollisesti ja taidollisesti. Päätavoitettamme tukevana toimintana kehitämme parempia työvälineitä ja varusteita yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa. 

Kehittymisen mahdollistaa koulutus, joka keskittyy henkilökohtaisten ja joukkokohtaisten taitojen kehittämiseen. Tarjoamme oikotien oppimiseen selkeiden ja yksinkertaisten harjoitteiden ja tekniikoiden kautta. Kouluttajien erikoisjoukkotausta on mittava ja T4F:n kehittämä koulutusjärjestelmä perustuu erikoisjoukkojen tarpeisiin luotuun malliin. Malli vastaa moniulotteisen ja dynaamisen toimintaympäristön muodostamiin taktisiin haasteisiin.

 

T4F:n ammattitaidon lähde on urbaanin alueen taistelutoiminta, joka tuodaan alas yksilötasolle. Konseptimme ytimessä on SFAUC (Special Forces Advanced Urban Combat), joka sisältää CQB (close quarters battle) -taktiikat.

Urbaanin alueen taistelutoiminnan ammattitaidon saavuttaminen vaatii pitkää erikoistumista ja taistelutoiminnan perusteiden vahvaa osaamista kaikissa toimintaympäristöissä. 

Yrityksemme ydinosaamisen pohjana on kymmenien vuosien yhteenlaskettu kokemus operatiivisesta erikoisjoukkotoiminnasta, sisältäen kahdella eri vuosikymmenellä suoritetut lukuisat ulkomaanoperaatiot ja operatiivisen toiminnan Suomessa.

Yrityksen osakkaat ovat operatiivisten tehtävien rinnalla kehittäneet maavoimien erikoisjoukkojen toimintamalleja, henkilöstöä ja varustusta sen nykymuotoisesta perustamisesta lähtien.

Operatiivinen erikoisjoukkotoiminta ja sen kehittäminen on antanut T4F:lle vahvan näkemyksen kokonaisuudesta: asioita on tehty itse ja opittu virheistä.