KURSSIT

KURSSIHIERARKIA JA KURSSIESITTELY

Dynaaminen ammunta: T4F CMMS – Combat Marskmanship (1 & 2)

Kaksipäiväisen koulutuksen aikana opitaan dynaamisen ammunnan perusteet ja opitaan soveltamaan taitoa rataolosuhteissa.

T4F CMMS -konsepti aloittaa ampumisen opettelemisen alusta. Opettelemme perusteet teorian, kuivaharjoittelun ja kovapanosammuntojen avulla. Koulutuksen tavoite on, että osallistuja pystyy suoriutumaan liikeammunnasta, jossa on useita maalitauluja. Koulutus on suunnattu palvelemaan kaikkia, jotka haluavat kehittyä ampumisessa. CMMS 1&2 -kurssien sisältö on keskeinen osa CQB-koulutusta, koska niissä opitaan aseenkäsittelyn ja ammunnan tarvittavat yksilötaidot ampumaradan tyhjiössä.

Kurssi on ensimmäinen osa Urban Combat -kokonaisuudessa, jossa keskitytään perustaitoihin taistelussa rakennetulla alueella. Koulutus pohjautuu länsimaisten erikoisjoukkojen käyttämiin menetelmiin ja koulutusrakenteeseen. Ensimmäisen osion aikana opetellaan ampumaan ja liikkumaan taistelutekniikan määrittämällä tavalla. Kurssilla opitut taidot toimivat perustana T4F-jatkokoulutukselle.

Kurssin sisältö esitellään tarkemmin webinaarissa, joka jaetaan osallistujille esimateriaalina. 

Taktinen toiminta ja liike: T4F CQB – Close Quarters Battle (1 & 2)

CQB-taistelutekniikka on ideologia, jossa yhdistyvät mekaaniset taidot, ryhmätoiminta ja taktisen toiminnan lainalaisuudet. Taistelutekniikan perusteena ovat kollektiiviset säännöt, jotka mahdollistavat toiminnan muuttuvassa ympäristössä.

CQB-koulutus on muokattu sopimaan Suomen toimintaympäristöön, käytettävään kalustoon ja toimivan joukon koulutustasoon. CQB perustuu sodankäynnin mikrotekniikkaan, joka tuo rakennetun alueen taistelun yksilötasolle.

CQB-kursseilla yhdistetään dynaamisen ammunnan harjoittelussa (CMMS) opittu taktisen maailman lainalaisuuksiin ja kehitetään henkilökohtaisia ja ryhmäkohtaisia toimintamalleja ongelmien ratkaisuun. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle yksilötasolta ja lisätään vaiheittain ärsykkeitä ja toiminnan moniulotteisuutta. 

CQB I Elements keskittyy yksilön taitoihin dynaamisessa toiminnassa. Osion jälkeen osallistuja pystyy toimimaan taistelijaparina yksinkertaisessa skenaariossa. 

CQB II Stack on rakennettu puoliryhmän toiminnan ympärille dynaamisen toiminnan toteuttamiseksi. Osion jälkeen osallistuja pystyy toimimaan puoliryhmän jäsenenä yksinkertaisessa skenaariossa.

Kurssin sisältö esitellään tarkemmin webinaarissa, joka jaetaan osallistujille esimateriaalina.

T4F UCW – Urban Combat Week

T4F Urban Combat Week (UCW) on kokonaisvaltainen koulutuspaketti taktisen maailman lainalaisuuksiin rakennetulla alueella. UCW sisältää dynaamisen ammunnan perusteet sekä dynaamisen CQB-tekniikan perusteet.

Kurssin tavoitteena on, että yksilöt pystyvät toimimaan osana ryhmää ja ryhmä kykenee suunnittelemaan ja suorittamaan yksinkertaisia tehtäviä rakennetulla alueella. UCW rakentuu viidestä eri kurssikokonaisuudesta, jotka tarjoavat hyvän ymmärryksen rakennetulla alueella tapahtuvasta taktisesta toiminnasta.

Dynaaminen ammunta: UCW sisältää Combat Marksmanship (CMMS) 1 ja 2 -kurssit, jotka antavat edellytykset turvalliselle ja tehokkaalle aseenkäytölle CQB-ympäristössä.

Taktinen toiminta ja liike: UCW sisältää CQB-Elements, CQB-Stack sekä Urban Movement kurssit, joissa käydään läpi keskeiset asiat CQB-taistelutekniikasta niin yksilön, kuin pienryhmän tasolla.

Viikolle osallistuminen ei vaadi aikaisempaa osaamista taktisesta toiminnasta ja harjoitteet on rakennettu siten, että osallistuja voi haastaa itseään omalla tasollaan. Harjoitusryhmät jaetaan ”basic” ja ”advanced” tasolle, mikäli osalla kurssilaisista on suorittanut aiemmin T4F UCW- tai T4F CQB-koulutukset.

Kurssilla käytetään osassa harjoituksista myös UTM-harjoitusjärjestelmää, joka mahdollistaa todentuntuisen, mutta turvallisen aseenkäytön harjoittelun taktisessa ympäristössä.

Kurssin sisältö esitellään tarkemmin webinaarissa, joka jaetaan osallistujille esimateriaalina.