ABOUT US

Ammattitaidon perusta

T4F on yritys, joka on perustettu jakamaan opittua ja kerrytettyä ammattitaitoa yli organisaatiorajojen.

Ammattitaitomme on urbaanin alueen taistelutoimintaa, joka on tuotu alas yksilötasolle. Konseptimme ytimessä on SFAUC (Special forces advanced urban combat), joka pitää sisällään CQB (close quarters battle) taktiikat.

Ammattitaidon saavuttaminen vaatii pitkää erikoistumista ja taistelutoiminnan perusteiden vahvaa osaamista kaikissa toimintaympäristöissä.

Yrityksemme ammattitaidon pohjana on viidenkymmen vuoden yhteenlaskettu kokemus erikoisjoukkotoiminnasta. Tämä aika pitää sisällään kahdella eri vuosikymmenellä suoritetut lukuisat ulkomaanoperaatiot ja operatiivisen toiminnan Suomessa. Yrityksen osakkaat ovat olleet kehittämässä maavoimien erikoisjoukkoja, sen nykymuotoisesta perustamisesta asti.

Olemme olleet kehittämässä, toimintamalleja, henkilöstöä ja varusteita. Tämä on antanut näkemyksen kokonaisuudesta, asioita on tehty itse ja opittu virheistä. Olemme toimineet laaja-alaisesti eri tehtävissä erikoisjoukoissa, mutta kaikki tehtävät ovat olleet operatiivisia. Olemme olleet operatiivisten ryhmien jäseniä suurimman osan työurastamme.